Transparens och dialog

Transparens och dialog är positiva ord i demokratins tecken som gärna politiker och tjänstemän använder sig av. Oftast är det inte så smickrande för dom om man tar ordens innebörd på alvar.
För dryga en vecka sedan fick Mats Löf ett mejl från Stadsbyggnadskontoret gällande ”möte om ny lokalisering för discgolfen”. I måndags svarade Mats på mejlet och här, i transparensens tecken, har ni mejlväxlingen som väntar på ett svar från stadsbyggnadskontoret och är väldigt koncentrerat och talande vad denna långdragna process handlar om:

Ulrika Egerö SBK skriver:
Hej, Mats! Eftersom detaljplanen för begravningsplatsen nu fått laga kraft vill vi träffa er och fortsätta diskutera möjligheterna till discgolf-bana vid Hägerstalund. Vi föreslår onsdagen den 20 juni kl. 13-14 här i Tekniska nämndhuset, kan det funka?

 /Ulrika

Mats Löf Järva DGP svarar:
Hej
Jag behöver först få några frågor och önskemål besvarade.

1.Vi hade ett möte för över två år sedan där jag ställde några konkreta frågor för att bedöma om förslaget är genomförbart.  Dom är fortfarande obesvarade. På det mötet visade ni också ett förslag på en äng med dammar som ni sa bara var en skiss som kunde överges för en ny discgolfpark. Nu verkar det som Hansta ängar snart är i genomförandefasen och inget har gjorts med discgolfparkidén på före detta moto cross-banan.
Vad är det egentliga syftet med mötet du föreslår?

  1. På samma möte var vi rörande överens om att vi inte kan driva någon verksamhet under den planerade begravningsplatsens första etapp. Det finns även dokumenterat. Trotts detta så framgår motsatsen I beslutsunderlaget för detaljplanen .  Detta fick avgörande betydelse i domstolen angående det enskilda intresset som påverkas katastrofalt. Domstolen tyckte det var ok att verksamheten kunde bedrivas över en övergångstid. Trots att vi med hjälp av Sveriges bästa advokater hävdade att detta inte var sant så gick domstolen på stadens lögnaktiga information. Domstolen arbetar tydligen inte objektivt och självständigt. Rättssystemet har havererat.

Jag försökte även föra en dialog om det material jag lämnat in i samråden: Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur http://jarvabegravningsplats.se/wp-content/uploads/2016/02/Lögnaktig-destruktiv-och-tjuvaktig-arkitektur.pdf. Ni svarade med tystnad.
En brottsmisstanke för upphovsrättsintrång enligt upphovsrättslagen finns nu mot Kristine Jensens och Kyrkogårdsförvaltningen för designen Öarna där Jensen ser området som ett ready made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark, numera Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 och upphovsmännen. Polisanmälan upprättad 20/3 och förundersökning inledd 23/3. Egentligen är SBK delaktiga i denna brottsmisstanke men som jag ser det som att ni kommer undan i och med genomförandevillkoret Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning. Kyrkogårdsnämndens ordförande nonchalerar detta totalt och svarar med tystnad på min upphovsrätt och erkännande av Årets Park.

Jag vill att ni fördömer Kyrkogårdsnämndens handlande och erkänner att felaktig information har presenterats i beslutsunderlagen. Bland annat dessa felaktigheter
Att Jäva DGP kan fortsätta att driva sin verksamhet under första etappen.
Att Järva DGP har gjort intrång bland fornminnen.
Att Järva DGP begått avtalsbrott.
Att Granholmstoppen är noga formgiven av stadens tjänstemän.
Att området är betesmark.
Att arbete med ersättningsområde för Järva DGP pågår.

Jag vill även ha ett officiellt erkännande från Stadsbyggnadskontoret att detaljplaneområdet är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Allmän park och discgolfbana av högsta klass och en viktig del av park- och landskapsarkitekturhistoria i och med utnämnandet till årets park. Upphovsmän Mats Löf, landskapsdesigner med hjälp av landskapsarkitekt Jonas Löf. Detta är redan officiellt bland stora delar av branschsverige och på Stockholms stads hemsida www.stockholm.se/-/Nyheter/Park-natur-och-friluftsliv/ST_Arets-park/

Läs mer om Järva DGP som inte går att avfärda som en ”discgolfbana”eller ”discgolfverksamhet” http://jarva.discgolfpark.com/wp-content/uploads/2018/03/Made-by-JärvaDiscGolfPark.pdf

Mats Löf

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *