Plan och Bygglagen

Förslaget Öarna är nu i uställningsfasen. Ett annat ord för utställning är granskning. Att förslaget ska granskas. Synas i sömmarna så att ett så bra förslag som möjligt kan antas.  Förslaget har ändrats något. 1000 kistgravplatser har förvunnit. Ändringar som Stadsbyggnadsnämnden efterlyste har inte redovisats. Felaktigheter har inte ändrats som oexploderade granater omöjliggör en begravningsplats vid Hägerstalund , Granholmstoppen är noga formgivet av Holger Blom, att området som i dag är hål 20 och 27 är betesmark etc.
Tekniska lösningar på hur alla murar och byggnationer ska kunna byggas för att uppfylla Plan och Bygglagens krav på beständighet redovisas inte. Det fundamentala för att genomföra en detaljplan, finansieringen, nämns inte. Nya dokument har tillkommit angående grundvatten och bullerutredning där det konstateras att höga höjder är mer bullerutsatta än låglänta områden etc. Mer kritik och argument kommer att tillkomma under utställningstiden.

Enligt Plan och Bygglagen är syftet med samrådet att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. I PBL Kap.2 står det också: att mark- och vattenområden används för det eller ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Det är väldigt svårt att se hur PBL har efterlevts i denna planprocess där förvisso insynen har varit god men det hjälper inte när man har bestämt sig för att inte lyssna och föra en kreativ dialog. Mest talande är Roger Mogerts utlåtande i media några dagar efter att utställningen började att vi tänker klubba igenom det här förslaget.

En reaktion på ”Plan och Bygglagen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *