Kyrkogårdsnämnden

Det fattades inget genomförandebeslut på Kyrkogårdsnämndens senaste sammanträde 14 december. Däremot gick det att läsa:
För oss är det viktigt att värna skattebetalarnas pengar och använda dessa medel på ett ansvarsfullt sätt och vi ska därför inte ta ut en högre begravningsavgift än nödvändigt. Givet att stadens begravningsfond växer för varje år är det svårt att vidhålla en begravningsavgift på 7,5 öre och i vårt budgetförslag föreslog vi en sänkning till 6,5 öre. Vi anser därför att det är prioriterat att istället hålla begravningsavgiften låg och istället använda de fonderade pengarna så att stockholmarna får valuta för sina pengar

Märkligt ställningstagande när man samtidigt planerar Sveriges i särklass dyraste begravningsplats som egentligen inte behövs då det blir mer tydligt att Strandkyrkogården, där det finns ca 9000 lediga kistgravplatser, verkar vara oattraktiv på grund av dålig planering och gestaltning. Nämnden skriver:
Det är glädjande att majoriteten noterat behovet av en ceremonilokal på Strandkyrkogården. Behovet blir än mer tydligt när man samtidigt konstaterar att det på flera håll i Stockholms stad finns svårigheter att tillgodose behovet av kistgravar, inte minst i de norra och västra delarna av staden. På Strandkyrkogården finns idag möjlighet att öka antalet begravningsplatser men avsaknaden av ceremonilokaler gör att kyrkogården inte är lika attraktiv. Vi anser därför att arbetet med ett kapell ska påskyndas och att kyrkogårdsförvaltningen får ett skarpt uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en sådan byggnad.

Till nämndmötet 1 februari, finns en programhandling presenterad av landskapsarkitekten Elin Samuelsson, om hur man med små medel kan utveckla Strandkyrkogården till en mer attraktiv begravningsplats. Elin är den arkitekt som jobbar som konsult med Järva Begravningsplats åt Kristine Jensen. Det verkar kanske som att Kyrkogårdsförvaltningen har lärt sig av Järva DGP att man kan skapa mästerverk med små medel. Se programhandlingen här

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *