Etikettarkiv: #stockholm

Ready Made by Who?

Spånga-Tenstas Stadsdelsnämnds ordförande Sus Andersson (Mp) inviger Årets Park-skylten tillsammans med partikollegan Tomas Beer. Begravningsplatsen Öarna har inget eller väldigt lite stöd hos lokalpolitiker/tjänstemän och boende i de omgivande stadsdelarna.

Den 28 september vann Järva DiscGolfPark den åtråvärda titeln Elmia Park Inspira-Årets Park 2017. Priset är instiftad av Elmia Park, Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen. Parken är den plats där begravningsplatsen planeras och Arkitekt Kristine Jensen ser platsen som ett ”Ready Made” och det centrala i gestaltningsprincipen. Hon ger dock inte svar på frågan Ready made by who? Eller någon tydlig eller relevant svar på What is ready made? Dessa frågors svar har nu fått en stor spridning i och med denna utnämning.
Järva DiscGolfPark-Elmia Inspira-Årets Park 2017. Made by Järva DiscGolfPark

Made by JärvaDiscGolfPark  PDF om Järva DiscGolfPark

Årets Park i media
Stockholms Stad
Utemiljö (Även helsidesartikel i deras papperstidning)
Aftonbladet
Landskap (Även artikel i deras papperstidning)
Entreprenadaktuellt
Meetings International
Mitt i Stockholm 
Vi i Kista-Rinkeby-Tensta 
Elmia
Pressrelease
Hyllning av Årets Park 2017
(Kortfilm)

 

Utställning av förslaget Öarna

Förslaget Öarna ställs ut mellan 23 mars och 20 april. Förslaget finns att se här
Detta är sista chansen att kritisera förslaget i planprocessen. Överklagan blir nästa steg om planen godkänns i kommunfullmäktige.
Viktigt! Skicka in dina synpunktertill stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Ange diarienummer 2006-16107.
Den som inte inkommer med synpunkter senast den 20 april har inte rätt att överklaga.

Förslaget Öarna innebär, om det förverkligas, att Järva DiscGolfPark går i graven redan i första etappen. Övrig friluftsverksamhet påverkas negativt och försvinner helt i och med andra etappen. Skärmflygning, pulkåkning, hundpromenader etc.

Det som är oroväckande är att förslaget tagits så långt som till utställning. MEN förslaget är fortfarande på ett idéstadie med enorma problem. Framförallt ekonomin. I princip är det ogenomförbart och även om detaljplanen fastställs så är det inte mycket som talar för att den kommer till byggstart.

Skriv även under på namninsamlingen här