Etikettarkiv: kristine jensen arkitekter

Upphovsrätt

Mark- och Miljööverdomstolen gav inte Järva DiscGolfPark och Jonas Löf prövningstillstånd utan konstaterade kort att dom inte såg någon anledning att ifrågasätta Mark- och miljödomstolens beslut som i princip hänvisar till kommunens planmonopol. Förvånande och märkligt tyckte advokaterna på Lindahls. Beslutet går inte att överklaga. Mats Löf tar nu initiativ till det villkor som står i Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen. ”Vi vill understryka vikten av att finna en, för båda parter, godtagbar lösning”. Mats har mejlat ordförande i kyrkogårdsnämnden Marja Sandin-Wester:

Och nu till det viktigaste. Ni kan inte fortsätta att blunda för verkligheten och fortsätta att förringa Järva DGP ”till en verksamhet”
Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017 verksamhet är att skapa och driva en discgolfbana i världsklass. Både för elit och nybörjare samt att skapa och driva en allmän park av högsta klass med en unik landskapsgestaltning som är dynamisk och pågående. Se bifogad PDF ”Made by Järva DIscGolfPark”. Detta 23-åriga arbete bekräftades i och med nomineringen och utnämningen till Elmia Park Inspira- Årets Park 2017. Instiftat av Elmia Park Sveriges ledande mässa för park- och grönytebranschen.

Skaparna av denna unika och prisbelönta park och landskapsgestaltning är Mats Löf-konstnär och landskapsdesigner med hjälp av Jonas Löf-landskapsarkitekt och jag hävdar att vi har upphovsrätten till denna design med stöd av upphovsrättslagen då designen är unik och har hög verkshöjd. Jag hävdar även att Kristine Jensen med stöd av kyrkogårdsförvaltningen gör uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång i upphovsrätten och det är straffbart enligt 53 § upphovsrättslagen.
I sitt gestaltningsförslag skriver hon att det centrala i gestaltningsprincipen är Ready Made utan att nämna att det är Järva DiscGolfPark. Hon har inte bett om tillåtelse om att använda sig av vår design i hennes förslag.

Som första steg i vår väg att hitta en för båda parter godtagbar lösning ber jag er erkänna vår upphovsrätt och att området för den planerade begravningsplats är Järva DiscGolfPark-Elmia Park Inspira-Årets Park 2017.

Made by JärvaDiscGolfPark