Dokument

Minnesanteckningar Järva DGP 2016
Protokoll från senaste möte med Stadsbyggnadskontoret och Järva DGP. Det första mötet som har dokumenterats i hela processen.

Möte SBK 160112
Synpunkter och frågor angående senaste tjänsteutlåtandet som Järva DGP ville ta upp på mötet 12 januari. Frågorna blev obesvarade.

Till Stadsbyggnadsnämden 20150922
Mats Löf´s kommentarer och rättelser till nämndens senaste utlåtande.

Yttrande forsvarsmakten
Dokument som visar att det inte är något problem med granater på Hägerstalundområdet vilket Stadsbyggnadskontoret och Kyrkogårdsförvaltningen hävdat i samråden.

Tjänsteutlåtande efter återremiss
Stadsbyggnadskontorets senaste utlåtande.

Lögnaktig, destruktiv och tjuvaktig arkitektur
Järva DGP´s beskrivning av förslaget Öarna.

Synpunkter på detaljplaneförslag Järva begravningsplats
Landskapsarkitekt Jonas Löf´s genomgående granskning av förslaget Öarna.

Mats-Löf´s-åsikter-angående-Järva-begravningsplats
Kritik mot planprocessen till programsamrådet.

Kommentarer till beslutsunderlaget
Lättläst beskrivning om problemen med förslaget Öarna.

Järva Discgolf Park-For the future
Lättläst PDF om Järva DGP.

LIV
Tävlingsförslag i arkitekttävlingen som bevarar Järva DGP. Förslaget följer tävlingsreglerna och är tillgängligt och ekonomiskt genomförbart.

Interreligiös dialog mat 2012-11-27[233301]
Minnesanteckningar interreligiös dialog 2014-12-04[233302]
Minnesanteckningar interreligös referensgrupp 2012-03-28[233299]
Minnesanteckningar interreligös referensgrupp 2012-08-23[233300]
Dnr GFN Järva friområde – remissutskick gällande inriktningsprogram för markanvändning och verksamheter
PM Geoteknik[259281]