Järva Begravningsplats

JA TILL EN VÄRDIG BEGRAVNINGSPLATS PÅ JÄRVAFÄLTET

NEJ TILL FÖRSLAGET ”ÖARNA” SOM FÖRSTÖR ETT UNIKT FRITIDSOMRÅDE

FÖR SJU ÅR SEDAN fick Kyrkogårdsförvaltningen politikernas uppdrag att undersöka möjligheten att anlägga en begravningsplats väster om Granholmstoppen. Men Kyrkogårdsförvaltningen bestämde sig istället för att lägga beslag på järvabornas finaste och bäst fungerande fritidsområde – Järva DiscGolf Park på Granholmstoppen. Utan att fråga politikerna och utan att fråga järvaborna utlyste man en tävling om begravningsplats och utsåg förslaget ”Öarna” till vinnare.
Kyrkogårdsförvaltningen har gjort en kupp. De presenterar ett färdigt förslag till begravningsplats utan att olika alternativ till placering har kunnat jämföras med varandra. Demokrati? Kyrkogårdsförvaltningen säger gärna att det är viktigt att lyssna till dem som använder fältet, men de har totalt nonchalerat den starka kritik de fått mot valet av plats.

 • Förslaget Öarna tar död på Järva DiscGolfPark och det övriga friluftslivet i området.
 • Området är från början en avfallstipp, som Järva DiscGolfPark förvandlat till en vacker park. Men under ytan är det fortfarande en avfallstipp – ingen värdig plats för gravar.
 • Extremt dåliga markförhållanden kring Granholmstoppen gör att en begravningsplats här skulle bli minst 5 gånger dyrare än på andra platser.
 • Förslaget Öarna innebär att biltrafik leds på nya asfalterade vägar långt in på fältet
 • Det finns lämpligare områden för en begravningsplats på nära håll, dels vid Hägerstalund och dels området väster om Granholmstoppen. Återgå till dem eller tänk i nya banor.
Järva DiscGolf Park har skapat ett unikt område för liv, aktivitet och kreativa möten -just det som Järva behöver.
Lokal företagsamhet och lokala initiativ bör stödjas- inte dödas – om Järva och Stockholm ska utvecklas.
Alternativaområden

8 reaktioner på ”Järva Begravningsplats

 1. Vi behöver rekreationsområden på nära håll, vi är där ofta. En grav besöker man sällan, så gravar kan vara längre bort, måste inte ligga centralt.

  1. Enligt begravningslagen måste kommunen erbjuda gravplatser inom kommunens gräns eller i närliggande kommun. Det finns gott om kistgravplatser i södra Stockholms kommun (Stad). Olika askgravplatser finns det gott om på västerorts fem olika begravningsplatser. Missvisande information har spridits om att det råder akut behov av gravplatser i Stockholm.

 2. Varför förstöra en av de finaste banor som jag spelat på, unik natur, enormt fin stämmning mellan besökande. Det vore en skam för de ansvariga som vill anlägga en begravningsplats här.

 3. Stor risk att Tensta kommer på kartan av fel anledning i gen om förslaget att anlägga en begravningsplats på Järvafältet blir av. Att bli undanskuffade från stadsdelens mest frekventerade och vackraste fritidsområde på grund av andra kulturers behov av begravningsplatser skapar ytterligare motvilja och rasism. Skadegörelse och skändning av gravar kommer säkert att bli resultatet av ett sådant förfarande. Att inte kyrkogårdsförvaltningen har insett detta efter alla protester som insänts mot förslaget.
  Det finns andra platser att anlägga en begravningsplats på som inte skapar hat mot andra kulturer. Tänk om hitta en annan plats.

  1. Ja detta är ett problem som Kyrkogårdsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret nonchalerat. Nyligen besökte två muslimska lokalpolitiker Järva DGP. Dom var emot förslaget Öarna av framför allt av två skäl: Järva DGP är viktig och ska bevaras. Det är inte lämpligt att begrava sina nära och kära i tippmassor.
   Glöm inte att skicka in dina synpunkter till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
   Ange diarienummer 2006-16107.Den som inte inkommer med synpunkter senast den 20 april har inte rätt att överklaga.

 4. Att dom döda är viktigare än dom levande är en gåta. Nej till begravningsplats! Ja till ett vackert strövområde för alla!

 5. Inte klokt att köra bort den verksamhet som vill hålla till här ute i Tensta, Hjulsta. Kommunens egna förvaltningar vill inte flytta till Tensta. Varför då köra bort den som vill vara här? Gravarna kan också få plats om man gör gravområdet lite mindre eller varför inte dela upp det på fler områden, öar med större avstånd. Både i Akalla och i Tensta, Hjulsta. Då finns det plats. Om inte Kyrkogårdsförvaltningen håller till godo riskerar de att sumpa alla chanser.

 6. Jag säger Nej till begravningsplatsen vid och på Granholmstippen. Det är inte försvarbart av bla följande anledningar – det blir väldigt kostsamt, inkräktar väldigt mycket på möjligheten till fria prommenadstråk, medför alltmer biltrafik i den lilla fria natur som nu finns i närområdet. Kista, Husby och Alalla är nu omringade av väldigt trafikerade vägar som kommit och kommer alltmer nära de boende och promenadstråken i nörområdet . Den fina och behövliga Discogolfbanan försvinner vilket är mycket beklagligt då det inte finns så många liknande bra banor

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *