månadsarkiv: maj 2017

Kyrkogårdsförvaltningens budget 2017-2020

I Kyrkogårdsförvaltningens senaste budget, som togs upp i nämnden den 5 april, tilldelas Järva Begravningsplats 15 milj år 2017 och 2018. Det är enligt den gamla budgeten. År 2019 och 2020 får projektet 0 kr. Första etappen av begravningsplatsen har en uppskattad kostnad av 252 milj. Första etappen är ungefär en fjärdedel av hela Järva begravningsplats. Utbyggnad av kistgravar på Råcksta begravningsplats får 20 milj och ceremonibyggnad på Strandkyrkogården får 30 milj. På Strandkyrkogården finns 9000 lediga kistgravplatser men den är inte så populär för att det inte finns en ceremonilokal där. Samtidigt efterlyser förvaltningen 200 milj till renoveringar av Skogskyrkogårdens tre gamla kapell och, hör och häpna, det alldeles nya krematoriet som läcker in vatten.

Något protokoll från detta nämndmöte har inte publicerats trots att det gått 8 veckor. Märkligt då det normala är det publiceras efter en vecka.

Läs hela tjänsteutlåtandet här

Det nya krematoriet som kostade 160 milj, och överskred budget kraftigt, behöver redan efter invigningen omfattande renovering.