månadsarkiv: oktober 2016

Planförslaget har godkänts i Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden godkände  detaljplanen Öarna torsdagen den 27/10. Beslutet går inte att se i sin helhet för ens om en vecka. Det kan innehålla några intressanta reservationer.

Nästa steg i processen är att planförslaget ska godkännas i Kommunfullmäktige. Vi (Järva DGP, lokala föreningar och politiker) kommer att uppvakta fullmäktige såklart och om förslaget klubbas igenom där så går det till överklagan. Vi har jurister som hjälper oss med det. Juristarvodet är redan finansierat.

Kyrkogårdsnämnden ska även godkänna finansieringen av begravningsplatsen. Nämnden har tidigare fattat inriktningsbeslut avseende utbyggnad av första etappen av Järva begravningsplats till en uppskattad investeringsutgift om ca 233 mnkr för i bästa fall 3000 gravplatser. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram handlingar som underlag inför genomförandebeslut till en utgift om 12,3 mnkr utöver tidigare nedlagda 13,0 mnkr.  Ett inriktningsbeslut innebär inte att det ska genomföras. Nämndens ledamöter kommer kontaktas om de överhuvudtaget vet vad det här handlar om. Man kan även tycka att de borde ta ställning till den totala kostnaden redan nu.

Kyrkogårdsförvaltningen är inte en del av Svenska Kyrkan som många tror men begravningsavgiften administreras av kyrkan och ordet kyrka förekommer trots allt i förvaltningens namn. Så visst är Svenska kyrkan berörda av detta. Man kan tycka att kyrkan borde ta avstånd från denna destruktiva begravningsplats om man ska ta etik och moral på alvar. Öarna är inte bara ett unikum i destruktivitet, erövrande och övergrepp mot Järva DGP, discgolfen och lokalsamhället Järva. Det är även ett tecken på att religiösa krafter smyger sig in i politiken.
Stadsbyggnadskontoret skriver:
”En begravningsplats centralt mellan de omgivande stadsdelarna på och i anslutning till kullen får ett stort symboliskt värde för nuvarande och kommande generationer.”
Denna typ av monumental och symbolisk gravplats är ett hot mot vårt sekulariserade och moderna samhälle.

Stöd oss i den fortsatta kampen mot förslaget Öarna!
Skriv under namnlistan
Järva DiscGolfPark-For the future Facebookgrupp

 

 

dsc_0293
Här planeras en landskapsö som arkitekten kallar en typ av begravningskvarter (öar). Lanskapsön ska omringas av ett ha-ha dike. En nersänkt mur som kommer bli 160 cm hög enligt förslaget. Inbounds-ön på hål 23 Järva DGP är av samma princip men har en 12 cm hög kant. Den vackra engelska parken kommer bli ett gytter av murar, plank och bilvägar som trasar sönder det uppskattade landskapet. Discgolfen och övrigt friluftsliv försvinner såklart om förslaget genomförs.